RAPORTO PËRMBAJTJE TË PALIGJSHME

Ky shërbim ka si qëllim t'ju vijë në ndihmë fëmijëve dhe të rinjve për raportuar përmbajtje të paligjshme të hasura gjatë lundrimit në internet. Raportimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë nga Autoritetet Përgjegjëse për të bërë vlerësimin e rastit, si dhe për të marrë masa të menjëhershme ndaj këtyre përmbajtjeve. Fokusi ynë është krijimi i një mjedisi më të sigurt elektronik për fëmijët dhe të rinjtë në vend!
/